قلانسی

(قَ) [ ع. ] (ص نسب.) منسوب به قلانس، کلاه دوز، کلاه فروش.

اسکرول به بالا