قلاوز

(قَ وُ) [ تر. ] (ص.)
۱- دلیل، راهنما.
۲- محافظ، پاسبان.

اسکرول به بالا