قلاچو

(قَ) [ تر. ] (اِ.) = قلاجو:
۱- جام و ظرفی که از چرم می‌ساختند و در آن آب و شراب می‌نوشیدند از نوع آبخوری‌های چرم بلغاری.
۲- نهری که در آن ستوران در موسم سرما آب خورند.

اسکرول به بالا