قلزم

(قُ زُ) [ ع. ] (اِ.) رود بزرگ، دریای پرآب.

اسکرول به بالا