قلعه بیگی

(~. بَ) [ ع – تر. ] (حامص.) قلعه داری، دژبانی.

اسکرول به بالا