قلعی

(قَ) (اِ.)
۱- قلع.
۲- نوعی شمشیر.

اسکرول به بالا