قلقچی

(قِ لِ) [ تر. ] (ص مر. اِمر.) نوکر، خدمتکار.

اسکرول به بالا