قلمزن

(~. زَ) [ معر – فا. ] (اِفا.) کاتب، نویسنده.

اسکرول به بالا