قلم تراش

(~. تَ) (اِمر.) چاقوی کوچک جیبی جهت تراشیدن قلم.

اسکرول به بالا