قلم کردن

(~. کَ دَ) [ معر – فا. ] (مص م.) بریدن، قطع کردن.

اسکرول به بالا