قلم

(قَ لَ) [ معر – یو. ] (اِ.)
۱- هر ابزاری که با آن بنویسند.
۲- نی تراشیده که با آن بنویسند. ؛ ~ به تخم چشم زدن کنایه از: کار نویسندگی یا قلم زنی کردن.

اسکرول به بالا