قله

(قُ لُِ) [ ع. ] (اِ.)
۱- بالاترین بخش کوه.
۲- بالای هر چیزی. ج. قلل.

اسکرول به بالا