قلوه سنگ

(~. سَ) (اِمر.)
۱- سنگ‌های کم و بیش درشت که از ریگ درشت تر ولی از قطعه سنگ کوچک ترند.
۲- قطعه‌ای سنگ نتراشیده.

اسکرول به بالا