قلیل

(قَ) [ ع. ] (ص.)
۱- کم، اندک.
۲- نادر، کمیاب.

اسکرول به بالا