قلیچ

(ق) [ تر. ] (اِ.) = قیلیچ: شمشیر.

اسکرول به بالا