قل

(ق ُ یا قِ لّ) [ ع. ] (اِمص.)
۱- کمی.
۲- تنگدستی.

اسکرول به بالا