قمار

(قُ) [ ع. ] (اِ.) هر نوع بازی که در آن پولی برده یا باخته شود.

اسکرول به بالا