قماش

(قُ) [ ع. ] (اِ.)۱ – خرده ریز از هر چیزی.
۲- رخت، کالا، اسباب خانه.
۳- در فارسی، پارچه، پارچه نخی.

اسکرول به بالا