قمطریر

(قَ طَ) [ ع. ] (ص.) سخت، شدید.

اسکرول به بالا