قمچی

(قَ مْ) [ تر. ] (اِ.) تازیانه، شلاق.

اسکرول به بالا