قمیص

(قَ مِ) [ ع. ] (اِ.) پیراهن.

اسکرول به بالا