قمیطا

(قُ مَ) [ ع. ] (اِ.) = قبیطا. قبیطی: نوعی حلوا که مردم بشرویه آن را حلوا مغزی گویند و از شیره انگور و گاهی از شکر تنها و یا با شیره انگور می‌سازند.

اسکرول به بالا