قنات

(قَ) [ ع. قناه ] (اِ.) کاریز، مجرای آب زیرزمینی.

اسکرول به بالا