قنادیل

(قَ) [ ع. ] (اِ.) جِ قندیل.

اسکرول به بالا