قناد

(قَ نّ) [ ع. ] (ص. اِ.)
۱- قندساز، حلواساز.
۲- شیرینی پز.

اسکرول به بالا