قناص

(قَ نّ) [ ع. ] (ص.) صیاد، شکارچی.

اسکرول به بالا