قناطر

(قَ طِ) [ ع. ] (اِ.) جِ قنطره ؛ پل‌ها.

اسکرول به بالا