قناعت

(قَ عَ) [ ع. قناعه ] (مص ل.)۱ – خشنودی، خرسندی.
۲- رضا و تسلیم.
۳- صرفه جویی.

اسکرول به بالا