قنبرک

(قَ بَ رَ)(اِ.)(عا.) گرد نشستن، چنبره.

اسکرول به بالا