قنبل

(قَ بَ) [ ع. ] (اِ.)
۱- گروه مردم.
۲- رمه اسب. ج. قنابل.

اسکرول به بالا