قندز

(قُ دِ) [ معر. ] (اِ.) کهن دژ، قلعه قدیمی و مستحکم.

اسکرول به بالا