قندپهلو

(قَ. پَ) [ معر – فا. ] (ص مر.) استکان چایی که در کنارش ق ن د حبه بگذارند.

اسکرول به بالا