قند داغ

(~.) (اِمر.) مقداری آب جوش که در آن قند حل کرده باشند.

اسکرول به بالا