قنوات

(قَ نَ) [ ع. ] (اِ.) جِ قنات.

اسکرول به بالا