قنوط

(قُ) [ ع. ] (مص ل.) ناامیدی، ناامید شدن.

اسکرول به بالا