قهریه

(قَ یِّ) [ ع. قهریه ] (ص نسب.) مؤنث قهری. ؛ قوه ~زور، قدرت.

اسکرول به بالا