قهری

(قَ) [ ع – فا. ] (ص نسب.) اضطراری، جبری.

اسکرول به بالا