قهقهه

(قَ قَ هِ) [ ع. قهقهه ] (مص ل.) با صدای بلند خندیدن.

اسکرول به بالا