قهندز

(قُ هَ دَ) [ معر. ] (اِمر.) کهن دژ، دژ قدیمی.

اسکرول به بالا