قوال

(قَ وّ) [ ع. ] (ص.)
۱- بسیارگو، خوش – صحبت.
۲- آواز خوان، کسی که در محافل اشعار را به آواز خوش بخواند.

اسکرول به بالا