قوت

(قُ وَّ) [ ع. قوه ] (اِ.)
۱- توانایی، قدرت.
۲- زور. ج قوی.

اسکرول به بالا