قورت انداختن

(اَ تَ)(مص ل.) (عا.) لاف زدن، ادعا کردن.

اسکرول به بالا