قورت

[ تر. غورت ] (اِ.) فرو دادن چیزی در گلو.

اسکرول به بالا