قورخانه

(نِ) [ تر – فا. ] (اِمر.)کارخانه اسلحه – سازی.

اسکرول به بالا