قوزک

(زَ) (اِمصغ.) قسمت برآمده استخوان مچ پا.

اسکرول به بالا