قوس قزخ

(قُ س. قُ زَ) [ ع. ] (اِمر.) رنگین کمان.

اسکرول به بالا