قوس

(قُ) [ ع. ] (اِ.)
۱- کمان.
۲- نام یکی از صورت‌های فلکی جنوبی.۳ – بخشی از محیط دایره.

اسکرول به بالا