قوشلامیش کردن

(قُ. کَ دَ) [ تر – مغ – فا. ] (مص ل.) رفتن به سرزمینی گرم در زمستان.

اسکرول به بالا