قولنج

(لِ) [ معر. ] (اِ.) گرفتگی، گرفتگی عضلات.

اسکرول به بالا