قوچ

[ تر. ] (اِ.) گوسفند شاخ دار.

اسکرول به بالا